07 mei 2010

Back in town!

We're back in town...or should I say back fróm town, cause London is of course a lot bigger than our small village. We had a great time in London and I enjoyed every single minute of our trip. I took about 300 pictures (pretty much for 4 days, isn't it?) and I'll try to tell you all about our trip, with the assistance of some of my favourite pictures. We zijn back in town...of moet ik zeggen back from town, want Londen is natuurlijk een stuk groter dan ons kleine Uithoorn. We hebben een geweldige tijd gehad in Londen en ik heb genoten van elke minuut van onze reis. Ik heb ongeveer 300 foto's genomen (best veel voor 4 dagen, toch?) en ik zal proberen jullie te vertellen over de reis, met beulp van een aantal van mijn favoriete foto's. Day 1 We arrived at our appartment (Citadines, near to the Trafalgar Square) around 1 PM. The flight went well, though we had a little problem with our luggage: the crew of the Dutch airport forgot to load my brother's bag in the airplane, so it was still in Amsterdam while we were in London... Fortunately they brought the bag later that day. We kwamen aan in ons appartement (Citadines, vlakbij Trafalgar Square) rond 1 uur. De vlucht verliep goed, hoewel we een klein probleem hadden met de bagage: bij Schiphol waren ze vergeten mijn broertjes tas in te laden in het vliegtuig, dus die was nog in Amsterdam terwijl wij in Londen waren... Gelukkig brachten ze de tas diezelfde dag nog. London is famous for its red phone cells, and of course I had to take a picture with one of them. Londen staat bekend om zijn rode telefooncellen, en natuurlijk moest ik op de foto met één daarvan.
As I just told you, our hotel was near to Trafalgar Square. There were two gorgeous fountains up there and we took pictures there every day (every time I got a new idea for a picture at the fountain). This is my favourite one: I think it's so romantic...
Zoals ik net vertelde, was ons hotel vlakbij Trafalgar Square. Er waren daar twee schitterende fonteinen en we hebben daar elke dag foto's genomen (ik kreeg telkens weer een nieuw idee voor een foto bij de fontein). Dit is mijn favoriet: ik vind hem zelf zo romantisch...
The gorgeous fountain...
De schitterende fontein...
...and a picture showing the entire Square.
...en een foto waarop het hele plein te zien is.
For a special kind of exhibition there were painted elephants through the whole centre of London. I liked this one (which stood at Leicester Square) the best.
Voor een speciaal soort tentoonstelling stonden er door het hele centrum van Londen geverfde olifanten. Deze (die op Leicester Square stond) vond ik het mooist.
The rest of day 1 we spent at Oxford Street: one of the best shopping streets of London. I bought myselve some new clothes and jewelry. Especially Primark was like a girl's heaven...they sold amazing stuff and everything was so super cheap!
De rest van de eerste dag, waren we in Oxford Street: één van de beste winkelstraten van Londen. Ik heb voor mezelf wat nieuwe kleding en sieraden gekocht. Vooral Primark was echt 'heaven' voor meiden...ze verkochten geweldige spullen en alles was super goedkoop.
Day 2
Today we went to Buckingham Palace. We walked to the palace and went through a park. It was really special to realise that London wasn't only a crowded city, but also had a few silent places. There were lots of beautiful flowers...
Vandaag gingen we naar Buckingham Palace. We liepen richting het paleis en gingen door een park. Het was erg speciaal om jezelf te realiseren dat Londen niet alleen een drukke stad is, maar ook een aantal stille plaatsen kent. er waren veel prachtige bloemen...
...and I saw a squirrle. Right, I can tell you it took me a long, long time to take a good picture of him: every time, when I just sat down with my camera in my hands, he ran away. Little teaser...:)
...en ik zag een eekhoorn. Oké, ik kan je wel vertellen dat het heel lang duurde voordat ik een goede foto van hem kon nemen: elke keer, als ik net zat met mijn camera in mijn handen, rende hij weer weg. Kleine plager...:)
During the whole trip I wanted to take a picture of my two brothers together. The only problem was that they didn't really had the same wish in this respect, as you can see on the picture above;)
Tijdens de hele trip wilde ik een foto maken van mijn twee broertjes samen. Het enige probleem was dat zij daar niet echt hetzelfde over dachten, zoals je op de foto hierboven kunt zien;)
And after a walk through the park we arrived at Buckingham Palace. Unfortunately we were too late to stand right before the fences of the palace, so that we should be able to watch the changing of beefeaters...
En na een wandeling door het park, kwamen we aan bij Buckingham Palace. Helaas waren we te laat om nog een goed plaatsje voor de hekken van het paleis te kunnen veroveren, zodat we het vervangen van de beefeaters zouden kunnen bekijken...
...So we went to the fountain, near to the palace, so that we should be able to at least watch the parade of beefeaters.
...Dus gingen we naar de fontein, vlakbij het paleis, zodat we in ieder geval de parade van beefeaters konden zien.
And it was fun!!
En die was erg leuk!!
Let's meet my new best friend:)
Ontmoet mijn nieuwe beste vriend:)
After that we walked to Covent garden, where a small market took place. I took a lot of pictures of each of the streets, that we walked through. Here's one of them.
En vervolgens liepen we naar Covent garden, waar een kleine markt plaatsvond. Ik heb veel foto's genomen van alle straten, waar we doorheen liepen. Dit is er één van.
This is one of the market stalls at Covent garden.
Dit is één van de marktkramen bij Covent garden.
But it was after Convent garden that we saw the really famous buildings of London. Even my brothers were totally fascinated:)
Maar het was pas na Convent garden dat we de echt beroemde gebouwen van Londen zagen. Zelfs mijn broertjes waren gefascineerd:)
We saw the Big Ben (and gosh...it was really HIGH!)...
We zagen de Big Ben (en ja...hij was echt HOOG!)...
...We also saw the London Eye. Because both my mom and I are afraid of hights, we decided to not go in of it. We just watched it from a distance;)
...Ook zagen we de London Eye. Omdat mijn moeder en ik allebei hoogtevrees hebben, besloten we er niet in te gaan. We hebben hem maar gewoon van een afstandje bekeken:)
And then we saw the Houses of Parliament.
En toen zagen we de Houses of Parliament.
My parents at the bridge, which was near to the Big Ben.
Mijn ouders op de brug, die bij de Big Ben was.
After that, we visited Westminster Abbey. My brothers were a little bit fed up with the monuments, so we walked further quickly...
Daarna zijn we even snel langs Westminster Abbey gegaan. Mijn broertjes waren alle bezienswaardigheden wel een beetje zat, dus zijn we toen maar snel doorgelopen...
...but not before I took a picture with one of my other new best friends:)
...maar niet voordat ik een foto had genomen met één van mijn andere nieuwe vrienden:)
My dad knew Downing street 10th would be near to Westminster Abbey, so we also went to see this. Though...usually we didn't see anything but a huge fence and a lot of police man....
Mijn vader wist dat Downing street 10th vlakbij Westminster Abbey was, dus zijn we ook deze gaan bekijken. Hoewel...eigenlijk zagen we helemaal niets, op een groot hek en een heleboel politiemannen na....
That night we went to a musical in Cambridge Theatre: Chicago. It was awesome!
Die avond gingen we naar een musical in Cambridge Theatre: Chicago. Hij was erg gaaf!
Day 3
Yesterday morning we first visited the Tower of London.
Gisterochtend hebben we eerst de Tower of London bezocht.
We choose to take the guide tour, though some of us were more interested in their iPod than in the informative talk;)
We kozen ervoor om eends tour te nemen, hoewel sommigen van ons meer geïnteresseerd waren in hun iPod dan in het informatieve praatje;)
After the guide tour we saw this little dude:)
Na de gids tour zagen we deze stoere jongen:)
After visiting the Tower of London, we went to the Tower Bridge...
Na het bezoeken van de Tower of London, gingen we naar de Tower Bridge...
And of course we also crossed the Tower Bridge.
En natuurlijk hebben we er ook overheen gelopen!
From the Tower Bridge we walked to St. Paul's cathedral. We only watched it from the outside, and even saw another wonderful fountain. My mom took some pictures of me sitting at it...
Vanaf de Tower Bridge liepen we naar St. Paul's cathedral. We hebben alleen de buitenkant ervan gezien, en ook nog een prachtige fontein. My moeder nam een aantal foto's van mij, al zittend bij de fontein...
And I took pictures of my mom!
En ik nam foto's van mijn moeder!
This is the front side of St. Paul's cathedral. This was definitely one of my most favourite buildings in London.
Dit is de voorkant van St Paul's cathedral. Dit was zeker één van mijn favoriete gebouwen in Londen.
And in the evening we went outside to the Big Ben, because the outcomes of the elections were projected on its walls. First I took another picture of the fountain at Trafalgar Square (at night this time).
En 's avonds gingen we naar buiten naar de Big Ben, omdat de verkiezingsuitslagen geprojecteerd werden op haar muren. Eerst nam ik nog een foto van de fontein bij Trafalgar Square (in het donker dit keer).
And look how beautiful London Eye looks at night!
En kijk eens hoe mooi London Eye 's avonds is!
And then we arrived at Big Ben. This were the exit polls around 10.15 PM yesterday evening.
En toen kwamen we aan bij de Big Ben. Dit waren de voormalige uitslagen rond 10.15 uur gisteravond.
Day 4
And today we arrived in Holland again. And this is what we saw when we came back at the airport. How fun!:)
En vandaag kwamen we weer aan in Holland. En dit is wat we zagen toen we terugkwamen op het vliegveld. Hoe gaaf!:)
Right, this was our London journey... I hope you've had a wonderful week too:)
Oké, dit was dan onze Londen reis... Ik hoop dat jullie ook een prachtige week gehad hebben:)

25 opmerkingen:

 1. Dit ziet er allemaal geweldig uit!!Wat een mooie foto's heb je genomen!!En dat kraampje met die ballet schilderijen...mmm...geweldig!!
  Is je kaarten kit heel mee naar huis of heb je echt nog even zitten scrappen?Zo te zien heb je een leuke tijd gehad,Je heb weer genoeg foto's te scrappen!!
  Groetjes,Jolanda.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. wat een schitterende foto's heb je gemaakt.

  groetjes Heidie

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat een schitterende foto,s Romy, wat hebben jullie het fijn en gezellig gehad zeg.
  Jullie hebben heel veel gezien.
  En nu gaan scrappen je foto,s ben heel benieuwd wat je er van gaat maken.

  Liefs Riet.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wat een leuke foto's, Romy. Zo te zien hebben jullie het prima naar jullie zin gehad. En wat hadden jullie mooi weer!

  xoxo

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Leuk om je reisverslag te lezen! veel was voor mij ook herkenbaar! Ik ben wel in de LondenEye geweest. hele gave foto's Romy! En nu? Weer aan de scrap? haha!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Mooie foto´s zeg heb je weer heel wat te scrappen.Ziet er prachtig uit London.Nog een fijn week ik neem aan dat je nog een week vrij bent.
  grLean.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Genoeg foto's om te scrappen! Er zitten echt hele gave tussen!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. hele gave foto's, vooral je avond foto's met de verlichting vind ik super. groetjes angelina

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Wat een onwijs leuke foto's heb je gemaakt!! en wat een leuk verhaal is het geworden! (ga ik geloof ik niet doen hoor!). Wij zitten nog in Kopenhagen en gaan morgenochtend weer naar huis..... gaat snel he, zo'n week...:(
  Gr. Monique

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ohw wauw meis dat ziet er allemaal echt super uit... alleen mis ik nog een foto van jou en je moeder samen.
  maar schiitterende foto's hoor,ik wil er ook heen eigenlijk haha
  groetjes elske

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Wow Romy thanks for show us those amazing pics.You really had a great trip!!
  Luzma

  BeantwoordenVerwijderen
 12. wat leuk dat je ons laat meegenieten van jullie reis ! mmoie foto's hoor !!

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Zo erg gaaf om allemaal te lezen en te zien!!!! Geweldige dagen hebben jullie gehad zo te zien!!!! Nu weet ik zeker dat ik er ook nog heen wil!!!
  Vond de foto van je broertjes, die niet op de foto willen, geweldig!!!!

  Fijn weekend!

  BeantwoordenVerwijderen
 14. wat een mooi veslag heb je geschreven, het is lang geleden dat ik daar geweest ben.
  moet wel toegeven na het lezen van dit mooie verhaal zou ik zo een reisje boeken hihi.
  mooie foto's heb je gemaakt, voorlopig heb jij genoeg scrapmateriaal

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Dat zie er allemaal super leuk
  uit het is te zien dat jullie
  genoten hebben wat mooie gebouwen
  Ik ben er nog niet geweest maar
  dat gaat er zeker een keer van komen en ik weet gelijk wat ik ga bezoeken!!

  groetjes carla

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Lieve Romy,
  De lol en plezier spat van de foto's af! Wat hebben jullie genoten en wat een heerlijke scrap-foto's!!!!
  Hier kun je vast en zeker weer heerlijk mee scrappen!
  Veel liefs, Jen.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Het ziet er allemaal prachtig uit meis, weer mooie plaatjes om te scrappen he! Fijn om te lezen dat je een leuke tijd hebt gehad.

  *Kus Patries*

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Wat een ontzettend gave foto's zeg!! Heel leuk verslag heb je er van gemaakt...en wat lijk jij op je moeder!!
  Ziet er super uit allemaal..
  Groetjes Ellen

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Wauw, wat een mooie foto's van "Good old London". Groetjes vanuit Leuven (België), Odetta

  BeantwoordenVerwijderen
 20. mooie foto's, zo te zien hebben jullie het goed gehad!
  en je hebt weer genoeg scrapmateriaal;)

  groetjes Nicole

  BeantwoordenVerwijderen
 21. jeetje wat een gave foto's Fijn dat je weer terug bent! Nog fijner dat het leuk was. Die foto van je broertjes in die stoelen vind ik echt helemaal te gek! Wat een super plaatje.. ik word er helemaal vrolijk van!

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Oh WOW!!! Just loving your photo-journal of your trip to London Romy!! Looks like you had an amazing time and saw some wonderful attractions! **sigh** it's nice living vicariously through other friends trips! London sounds wonderful!

  ~Gabi xxx

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Prachtige foto´s heb je gemaakt! Zo te zien was de reis een succes!

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Wauw!! Wat hebben jullie daar veel leuke dingen gezien zeg en wat heb je gave foto's gemaakt en wat leuk om te lezen!

  Groetjes Jolanda

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Wow Romy you sure had a busy few days in London! It looks like you managed to get around to all the major monuments. I love the pictures of your brothers with their hands covering their faces, so typical of boys! It's always nice to see families having good times together!

  BeantwoordenVerwijderen

Your comments make my day! Thank you!